Welkom bij Compacity Vastgoedadvies

Waardecreatie

In overleg met de opdrachtgever zoekt Compacity naar de optimale balans tussen kwalitatieve, financiƫle en duurzame oplossingen bij het ontwikkelen, realiseren en/of beheren van vastgoed. Zowel de gebruikswaarde (duurzaamheid, gezondheid, binnenklimaat, energie, veiligheid, leefbaarheid etc.) als de technische kwaliteit van het gebouw wordt hierdoor geborgd en levensduurverlenging van bestaand vastgoed verantwoord verkregen.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bouwadvies voor nieuwbouw, renovatie en onderhoudswerkzaamheden aan uw vastgoed. Compacity helpt u op het gebied van advisering en coƶrdinatie van alle bouw gerelateerde werkzaamheden. Wij zijn de olie tussen de raderen in een gesmeerd bouwproces.

Op de vragen wat een bouwproces succesvol maakt en welke risico's op de loer liggen geven wij u het antwoord. Wij ondersteunen opdrachtgevers die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de exploitatie van vastgoedobjecten. Door de inzet van onderstaande diensten krijgt u grip op onderhoudsvraagstukken, de technische staat, de exploitatiekosten en vraag naar verbetering of vernieuwing van uw huisvesting.

Conditiemeting volgens NEN 2767

Inzicht in investeringen en exploitatiekosten

Directie voering renovatie, onderhoud, nieuwbouw

Technisch beheer van vastgoed (woningbouw en utiliteit)

Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP)

Inzicht in duurzaamheid- en energievraagstukken

Bouwtoezicht en kwaliteit keuringen tijdens het bouwproces

Bouwtechno keuringen van uw bestaande vastgoed, voor woning en utiliteit

Haalbaarheidsstudies bestaand vastgoed

Projectmanagement

Eindopleveringen, vastgelegd in een proces verbaal van oplevering

Thermografie installatie technisch en bouwkundig

Compacity staat ook voor communicatie. Creatief meedenken met de uitwerking van een aanbesteding voor groot onderhoud- en renovatieprojecten en gaat verder dan de traditionele manier. Compacity maakt maatwerk van iedere beantwoording van uitvraag, met een knipoog naar de uitvoering. Niet alleen communicatie naar de opdrachtgever maar ook communicatie met de bewoners en omwonenden is van essentieel belang voor het doen slagen van een bouwproces.

Maatwerk in aanbestedingsbrochures

Bewonerskalenders

Bewonersinformatie

Communicatie-adviezen

Nieuwsbrieven

Design en drukwerk